Director Oration

Department Introduction

Glory

History

Map

Contact Us

当前位置:首页 >> 联系我们 


大连市第三人民医院暨大连市肿瘤医院
地址:大连市甘井子区千山路40号
联系电话: 0411-86507500(总机)

大连市眼科医院
地址:大连市中山区天津街106-1号
联系电话: 0411-82811728

               大连市第三人民医院卫生医疗人员
            收受“红包”投诉举报电话:86502290

                           大连市第三人民医院
                               医德行风办公室